O firmie

Firma Unima powstała w 1995 roku i przez wiele lat prowadziła działalność jako hurtownia artykułów spożywczych na terenie województwa lubuskiego. Równolegle z obsługą placówek detalicznych firma rozwijała działalność w sektorze zamówień publicznych, żywienia zbiorowego i gastronomii. W 2007 roku firma zakończyła inwestycję związaną z budową własnego nowoczesnego Centrum Dystrybucyjno – Logistycznego, co pozwoliło znacznie rozszerzyć ofertę asortymentową oraz zwiększyć zasięg działania. Dzięki współpracy z firmami spedycyjnymi obsługujemy aktualnie w zakresie zamówień publicznych obszar całej Polski.

Od roku 2008 Unima zajmuje się wyłącznie obsługą sektora żywienia zbiorowego w ramach:
- zamówień publicznych,
- lokalnego rynku HoReCa.

Zamówienia publiczne obejmują:
- jednostki wojskowe,
- placówki penitencjarne,
- szpitale i uzdrowiska
- DPS-y, MOPS-y
- żłobki, przedszkola i szkoły,
- zakłady zbiorowego żywienia, 
- regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.więcej »